کولومبره و پنجاه داستان دیگر

کولومبره و پنجاه داستان دیگر دینو بوتزانی ترجمۀ محسن ابراهیم http://www.mediafire.com/?ymxbgqvi9bcp897

کولومبره
و پنجاه داستان دیگر
دینو بوتزانی
ترجمۀ محسن ابراهیم
http://www.mediafire.com/?ymxbgqvi9bcp897
(ترجمه ابراهیم،موفق شده ریتم و شاعرانگی نثر بوتزاتی را حفظ کند. مترجم قدرنادیده ای بود. خدا رحمتش کند.)

دیدگاهتان را بنویسید