زمانی که رامش در ایران برنامه اجرا می‌کرد، علاقه چندانی به شرکت در همه نوع برنامه‌ رقص و آواز تلویزیونی نداشت. گزیده‌کار و سخت‌گیر بود. به خاطر علاقه‌اش به سبک موسیقی جَز و با اینکه (به گواه کارشناسان) صدایش قدرت و وسعت اجرا در سبک‌های مختلف موسیقی را داشت، تن به خواست و سلیقه بازار نداد. او بعد از ترک ایران اجراهای کمی داشت اما آنجا هم تن به سلیقه و جو موسیقی مورد پسند لس‌آنجلس نداد و ترجیح داد نخواند.آهنگ‌های صبح جمعه با گوشه دویست‌ودوازدهُم را با یادی از آذر محبی (رامش) بشنویم که سال‌هاست به گفتهٔ خودش، به نخواندن خو گرفته است.زمانی که رامش در ایران برنامه اجرا می‌کرد، علاقه چندانی به شرکت در همه نوع برنامه‌ رقص و آواز تلویزیونی نداشت. گزیده‌کار و سخت‌گیر بود. به خاطر علاقه‌اش به سبک موسیقی جَز و با اینکه (به گواه کارشناسان) صدایش قدرت و وسعت اجرا در سبک‌های مختلف موسیقی را داشت، تن به خواست و سلیقه بازار نداد. او بعد از ترک ایران اجراهای کمی داشت اما آنجا هم تن به سلیقه و جو موسیقی مورد پسند لس‌آنجلس نداد و ترجیح داد نخواند.او همین حالا هم از معدود هنرمندان قدیمی است که تقریبا در هیچ رسانه‌ای حاضر نمی‌شود و به هر مناسبتی از خاطراتش نمی‌گوید و به زور بوتاکس و رنگ مو جوانی‌اش را تکرار نمی‌کند. رامش آثار ماندگار و باکیفیتی دارد که شایسته قدردانی بیشتری بودند.