از همه به یک میزان سود میبرد.حتی حرفهای مردم پسند هم میزد.کارش رو خوب بلد بود و بازیگر خوبی بود.اینکه مردم رو خوب بازی بده و از هر راهی پول در بیاره و همچنان محبوب بمونه.

عه این آقاهه مُرد؟ حالا با کدوم یکی از اینا سودش بیشتر بود؟ حیف مُرده نمی‌تونه جوابمو بده.