گردهمایی در مقابل شهرداری تهران در اعتراض به قطع درختان چنار ولیعصر

 
اگر خشک شده
بودند شما مسئولید و اگر بیهوده بریدید باز هم شما مسئولید
این شعاری بود که بر پلاکاردهای معترضان به قطع
درختان ولیعصر نقش بسته بود–صبح روز چهارشنبه دوم امردادماه
. شهرداری تهران در روزهای گذشته اقدام به قطع ۱۰ درخت
چنار خیابان ولیعصر کرده


اگر خشک شده
بودند شما مسئولید و اگر بیهوده بریدید باز هم شما مسئولید
این شعاری بود که بر پلاکاردهای معترضان به قطع
درختان ولیعصر نقش بسته بود–صبح روز چهارشنبه دوم امردادماه
. شهرداری تهران در روزهای گذشته اقدام به قطع ۱۰ درخت
چنار خیابان ولیعصر کرده و دلیل آن را پوسیدن این درختان و خطر سقوطشان اعلام کرده
بود. با این حال معترضان معتقد بودند که با توجه به عمر ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ ساله چنار خشک
شدن این درختان ظرف هفتاد سال نشان از مدیریت غلط و نگهداری نادرست از آنان دارد.
به گزارش خبرنگار ایرانا معترضان اهم خواسته های خود را دایر بر نظارت و تایید
کارشناسان محیط زیست بر قطع درختان در صورت پوسیده بودن، مدیریت دقیق تر و نگهداری
بهتر، حفظ و نجات درختان باقی مانده، و توسعه فضای سبز شهری عنوان کرده و بعد از
ابراز نظرات، محل تجمع را ترک کردند
.


دیدگاهتان را بنویسید