گلایه‌های تند باران کوثری : چه فرقی هست میان این دولت و دولت قبل؟

مادر خودم{رخشان بنی اعتماد} آن قدر خسته شده که نمی خواهد فیلم بسازد.اگر بیضایی نتواند برگردد فیلم بسازد و اگر تقوایی نتواند فیلم بسازد پس دیگر چه فرقی هست میان این دولت و دولت قبل؟

اگر بیضایی مطمئن باشد فضای امنی فراهم است برای فعالیت چرا برنگردد؟

لایک زنی فیس بوک ما
“باران کوثری “بازیگرجوان سینما گلایه های تندوتیزی ازدولت و مسئولان فرهنگی اش کرده است.او در جائی می گوید : اگر حمایت اهالی فرهنگ نبود این مقدار رأی برای لیست امید متصور نبود اما وقتی آن ها حتی برای حضور در کمیسیون فرهنگی پیشقدم نمی شوند چگونه می شود درباره آن ها فکر کرد؟آن ها{اعضای لیست امید} چه فکری می کنند نسبت به من و امثال من؟ حتی توضیح هم نمی دهند که چرا{برای کمیسیون فرهنگی} کاندیدا نشده اند؟

این بازیگرجوان افزود: آیا کسی در ارشاد هست که پی گیری کند چرا “عصبانی نیستم” هنوز اکران نشده است؟این که مدیران دولتی می گویند تحت فشارند توجیه مناسبی نیست. شما خودتان می دانستید که تحت فشارید؛ چه فشار سیاسی چه فشار اقتصادی. قطعا به این فشارها آگاه بودید و بعد پیشقدم شده اید برای کاندیداتوری پس باید به مطالبات ما پاسخ گویید…


وی درآخرگفت : خیلی راحت از همان ابتدا بگویند اهل فرهنگی که از ما حمایت می کنید بدانید که فرهنگ در الویت نیست.

مادر خودم{رخشان بنی اعتماد} آن قدر خسته شده که نمی خواهد فیلم بسازد.اگر بیضایی نتواند برگردد فیلم بسازد و اگر تقوایی نتواند فیلم بسازد پس دیگر چه فرقی هست میان این دولت و دولت قبل؟

اگر بیضایی مطمئن باشد فضای امنی فراهم است برای فعالیت چرا برنگردد؟

منبع: فرهنگ نو

دیدگاهتان را بنویسید