گلـشیفتـه فراهانی بـرندۀ جایزه “بهترین نقـش مکمل زن” در فستـیوال معتبر فیلم ابوظبی در سال ۲۰۱۲ شد