گلشیفته فراهانی و بهروز وثوقی در کنار هم …

بازیگرانِ محبوب دو نسلِ مختلف …
گلشیفته فراهانی و بهروز وثوقی در کنار هم …

دیدگاهتان را بنویسید