بازیگرانِ محبوب دو نسلِ مختلف …
گلشیفته فراهانی و بهروز وثوقی در کنار هم …