گوگوش،لزبین،همجنسگرا و بدنی که مال خودمان است

موزیک ویدئوی جدید گوگوش، که با به تصویر کشیدن بی پرده عشق دو زن، “آزادی عشق برای همه” را در روز ولنتاین به جامعه ایرانی هدیه می دهد، بسیار ساختارشکن است. شادی صدر/فیس بوک

موزیک ویدئوی جدید گوگوش، که با به تصویر کشیدن بی پرده عشق دو زن، “آزادی عشق برای همه” را در روز ولنتاین به جامعه ایرانی هدیه می دهد، بسیار ساختارشکن است.

او به بی صدایان، صدا و تصویر داده است و تابوی سکوت، کراهت و تنفر از رابطه همجنسخواهانه را شکسته است.

 این کار از چندین جهت مهم و حتی “تاریخی” است:

1. اینکه گوگوش، با جایگاه تثبیت شده و برترش میان خوانندگان موسیقی پاپ، این تابو را شکسته است.

2. اینکه زنان همجنس خواه که در میان خود جامعه همجنس خواهان و ترنسجندرها، بی صداترین هستند را انتخاب کرده است.

3. اینکه رنج و درد عشق مخفی و ممنوعه را به شکلی هنری و موثر بیان کرده است.

4. اینکه جنبه های مختلف زندگی همجنس خواهان، به خصوص حملاتی را که به طور روزمره از سوی خانواده و جامعه همجنسگراستیز با آن رو به رو هستند را به شکلی تاثیرگذار و غیر شعاری به تصویر می کشد.

5. اینکه امکانی را به وجود آورده است برای قدرتمند شدن، صاحب حق شدن و مشروعیت یافتن تمامی زنانی که در تمام این سالها، به تنهایی، در خشم و اندوه، با همجنسگراستیزی، چه در عرصه شخصی و چه در عرصه اجتماعی مبارزه کردند.

با کار گوگوش، آنها دیگر “تنها” نیستند. درد و رنج و مقاومت آنها، روایتگری در قامت شاه ماهی پاپ ایرانی یافته است.

                                   لایک زنی فیس بوک ما

دیدگاهتان را بنویسید