“یک رویای خصوصی”…و این نمایش بی شک دیدن دارد، و باز فاصله ها فاصله می اندازد میان این دیدن و لمس کردن،نمایشی از ایرج جان عطایی با بازی بهروز وثوقی، سوسن فرخ نیا و گلشیفته فراهانی.جای ما بدجور خالی…و اینک بعد از ترانه های جادویی…و افسوس من برای ندیدن…  1. farzad yaghouti & sedi نیم‌رخ

    یک رویای خصوصی
    ایرج جنتی عطائی بهروز وثوقی؟ اگر خدا هم بیاد این بابا خواننده بشو نیست.! گٔل شیفته فراهانی بازتاب شرایطه نه استعداد. صدا ا هم اصلا نداره، نه حتی به‌‌ اندازه کوروس یار گذشته اندی…

    اوستوره….، چهره برجسته…، بانوی بیادماندنی…، تا حالا اصلا ندیدم که بیاد بمونه همون اراجیف القاب تو خالی‌ دوزاری لوس انجلسی..