🐓حذف فردوسی از شعر فارسی «تره به تخمش می ره، حسنی به باباش»

در اطلاعیه «فرهنگستان هنر» به مناسبت « روز شعر و ادب فارسی» آمده است «آنان که می‌خواهند با تجلّیات حقیقی روح ایرانی آشنا شوند باید به کرشمۀ کلمات سخنوران زبان فارسی از قبیل رودکی و خیام و سنایی و نظامی و خاقانی و جمال و کمال بنگرند و به زمزمۀ آسمانی بزرگانی چون عطّار و مولوی و سعدی و حافظ و جامی و محتشم و صائب و کلیم و بیدل و فروغی و بهارو پروین و نیما و شهریار گوش بسپارند و پیام‌های انسانی و معنویت برآمده از اسلام را از متن این کلمات بشنوند»

فرج سرکوهی

🐓حذف فردوسی از شعر فارسی
«تره به تخمش می ره، حسنی به باباش»
در اطلاعیه «فرهنگستان هنر» به مناسبت « روز شعر و ادب فارسی» آمده است «آنان که می‌خواهند با تجلّیات حقیقی روح ایرانی آشنا شوند باید به کرشمۀ کلمات سخنوران زبان فارسی از قبیل رودکی و خیام و سنایی و نظامی و خاقانی و جمال و کمال بنگرند و به زمزمۀ آسمانی بزرگانی چون عطّار و مولوی و سعدی و حافظ و جامی و محتشم و صائب و کلیم و بیدل و فروغی و بهارو پروین و نیما و شهریار گوش بسپارند و پیام‌های انسانی و معنویت برآمده از اسلام را از متن این کلمات بشنوند»
.
نتیجه اخلاقی
ــ شعر فارسی در تمامی چهره ها و جلوه ها و قالب ها و فرم های خود «زمزمه آسمانی » و «پیام‌های انسانی و معنویت برآمده از اسلام» را منتقل می کند و لاغیر . حتا نیما
😇تبصره یک ـ مصادره نیما به سود اسلام، کاری که آقای مهاجرانی به زمان وزارت ارشاد دولت خاتمی آغاز و در آن سعی بلیغ کرد و مفتضحانه شکست خورد، مضحک تر از آن است که به بحث جدی نیاز باشد.
🤔تبصره دو ـ از نگاه «فرهنگستان هنر» فردوسی ( و شاعرانی چون ناصر خسرو،عبید زاکانی، ایرج میرزا و.. ) حتا در حد مرثیه سرائی چون محتشم کاشانی هم نیستند تا نام آنان ذکر شود . حذف فردوسی نه تصادفی است و نه از سر فراموشی
🧚‍♂️
فرهنگستان می نویسد « شعر و ادب فارسی از عوامل اصلی وحدت ملّی اقوام ایرانی، با زبان‌های مختلف» است
وقتی فردوسی به سود نوحه ها و مرثیه های عاشورائی محتشم کاشانی حذف می شود گویندگان به زبان های غیر فارسی و شاعران آن ها در ایران باید شکر گذار باشند که هنوز زنده اند.
فرهنگستان هنر، چون برادر دوقلوی آن «فرهنگستان زبان و ادب فارسی» ، نهادی حکومتی و رهبر پسند است و قدما در این باب گفته اند:
«تره به تخمش می ره حسنی به باباش»
معادل امروزی این ضرب المثل را نمی دانم

.

تصویر / از کارهای بهمن محصص

دیدگاهتان را بنویسید