دانلود کتاب های گابریل گارسیا مارکز

پاییز پدرسالار 
محمدرضا راه ور
 
یا
 

تلخکامی برای سه خوابگرد
ترجمۀ کاوه باسمنجی
 

زنی که هر روز راس ساعت 6 می آمد
ترجمۀ نیکتا تیموری
 
 

شخصیت های گمشده
ترجمۀ محمدرضا راه ور
 
صد سال تنهایی
ترجمۀ بهمن فرزانه
 
عشق در زمان وبا
ترجمۀ بهمن فرزانه
 

کارگاه سناریو 
چگونه یک سناریو نوشته می شود
ترجمۀ محمدرضا راه ور
 
 
کسی به سرهنگ نامه نمی نویسد
ترجمۀ اسماعیل قهرمانی پور
 
گزارش یک آدم ربایی
فیلمنامه 
ترجمۀ کیومرث پارسای
 
یادداشت های پنج ساله
ترجمۀ بهمن فرزانه