| حمید فرخ نژاد بازیگر سینمای ایران |

“دیکتاتور ها “فارغ از اینکه در کجای دنیا یا در کدام مقطع از تاریخ ظهور میکنند ، خصوصیات اخلاقی مشترک زیادی دارند فرقی نمیکند ؛ایدی امین باشی یافرانکو یامائو یا موسولینی یا پل پوت یا استالین یا چایشسکو یا فرعون یا علی خامنه ای ، همگی به مرور توهم خود خدا انگاری به سراغشان میاید و خود را “حق مطلق “می پندارن و “زوال ناپذیر” و “جاودان “، این بدان معنی نیست که دیکتاتوها انسانهای کم فهمی هستن ، نه نیستند ،روند مشترکی از همه انها یک بیمار روانی میسازد که تفسیرهایشان از واقعیت بر اساس جهانی است که خودشان ساخته اند نه دنیای واقعی و همین مسئله پاشنه آشیلشان میشود و یکی دیگر از مشترکات دیکتاتور ها یعنی” انقراض “را برایشان رقم میزند ، همه در یک چیز دیگر مشترکن ؛ “سرنگون ‘میشوند ،باز هم این بدان معنی نیست که دیکتاتور ها همه بد هستن ، بعضی از دیکتاتور ها حتی باعث پیشرفت و ترقی کشورهایشان می شوند ولی باز هم سرنوشتشان با دیگر هم نوعان دیکتاتورشان تفاوت نمیکند یا توسط نیروی خارجی یا ملت خودشان سرنگون و منقرض میگردند ، دیکتاتور ها یا میجنگند و نابود میشوند یا تسلیم میشوند و نابود میشوند ، در هر دو صورت پایانشان یکی است ، از مشترکات دیگر این صنف این است که همگی تصور میکنن با دیگر هم صنفانشان متفاوتن و اصلا دیکتاتور نیستند،و اما با همه مشترکاتی که برشمردم یک تفاوت عمده با هم دارند _دیکتاتورها یا با شخصیتن یا بی شخصیت _دسته اول وقتی به پایان نزدیک میشوند “سرنوشت “را میپذیرند و کنار میروند و دسته دوم راه پر هزینه را انتخاب میکنن که منجر به بالا رفتن تلفات از هر دو طرف یعنی هم مردم و هم خودشان میشوند ، به گونه ایی که در پایان داستان تکراری همه انها ،لایه های دوم و سوم منتسبان و منصوبان ونیروهاشان نیز به دلیل خشم مردمی که تلفات زیاد دادند ،مورد انتقام قرار میگیرند _
گروه دوم کثیف میمیرند _بد.
.
.
.
“علی خامنه ای ،تو برای ما دیکتاتور خوبی نبودی، لااقل بخاطر خودت دیکتاتور باشخصیتی باش.”