اون حجابش کامله، ساک‌ زدنش عیبی نداره..!

این فیلم سوپر اسلامی که از دو کارمند صدا و سیما که هر دو هم عضو بسیج! و هر دو متاهل! هستند. ابتدا مدیر کل از کارمند محجبه و متأهل خود می‌خواهد آلت تناسلی‌اش را بلیسدنکته جالب اینجاش که خانمه وسط سکس از رو لباس گرمش میشه میره دنبال پنکه آقاهه کفری میشه..