حسادت ها روشنفکرند | مریم هوله

 

 

سفر        شق بر می دارد …

پوق …

احتمال ِ وسوسه بسیارست

شاید همینجا ماندم !

 

استکهلم …

طبیعت       روی آفتاب ِ نیمه شب       پا می زند

توق …       توق …        تاول ها …

 

زندانیان ِ پناهنده …

حسادت ها روشنفکرند

خون ِ همدیگر را      در شیشه های آبجو      به هم می زنند !

                              کاسه های چشم        لیز و ترش        مزه شان !

اِس کول !

به سلامتی ِ تشکرات ِ مشکوک !

یووهووو !

 

دلتنگی ام را به حمام هول می دهی ؟

– تمیز شو !        برای اجتماع خوب است !

با گریه هایم        وان تان را پر از ایران می کنم

هرچند یک لگد به آب       قفل را باز می کند

                                   دریا       به فاضلاب می ریزد !

 

دیگر امیدی به میوه نیست             تا مزه ی محرمانه داشته باشد !

من از خودم می ترسم       

نکند جاسوس باشم !

 

 

بله ، رادیو ؟!

خیر !        من ، من نیستم        اینجا نیستم

رسانه های زیادی هستند که می شود خرشان کرد

جیب شان را می زنی و    کلید ِ خانه ات را روی خور و پف شان جا می گذاری

 

من به یک خنده احتیاج دارم

              تا یادم بیفتد خنده های واقعی ام        کجا اتفاق افتاده بودند

 

دیدی چطور بزرگ شدی روسری ؟!

دیدی جهان را       بوی گندت برداشت !

اینجا را نگاه کن     که این لخت های بلندگو به دست

                                               زیر ِ تو دارند خوک می شوند !

همین بود چیزی که برای آخرم می خواستی ؟!

از سکوت     چند وجب چاق ترست

                 چیزی که زیر ِ توست        دارد خرناس های خطرناک می کشد

 

حالا بیا و ببین       که تنها اهمیت ِ وطن این است

                                                   که شوهرم را در آن جا گذاشته ام

خنده دار نیست که با من یکی بدو می کنی میز ناهارخوری ؟!

مگر تو مارکسی       یا میمون هایی که از خایه هایش آویزانند ؟

                                       که این طور چنگ می زنی به پستان های جهان ؛

                                         که غذاهای رژیمی      اغنایت نمی کنند ؛

بگذار از خوک و خرچنگ سیر شوم

            بچه انسانی بزایم     که نیمش را در خانه جا گذاشته ام

خواهش می کنم کلیدم را پس بده رادیو !

لا اقل دیوارها را بردار

من برنخواهم گشت !

 

                                                 30/خرداد/1380

                                                   استکهلم

 

دیدگاهتان را بنویسید