تصویر خمینی روی جلد ماهنامه فرانسوی هاراکیری، در زمان حضور خمینی در نوفل لوشاتو

 

ماهنامه هاراکیری در ژانویه سال ۱۹۷۹، یعنی زمانی که هنوز خمینی در نوفل لوشاتو بود، تصویر او را در حال نوازش سینه یک عروسک بادی روی جلد خود با این تیتر منتشر کند: «زندگی جنسی آیت‌الله».

خمینی کثیف انجام عمل جنسی را با کودکان نابالغ، حتی با کودک شیرخواره، مجاز می داند: تحریرالوسیله خمینی، کتاب نکاح، مسأله ۱۲؛

مسأله ی ۱۲ از کتاب نکاح «تحریرالوسیله» ی روح الله خمینی:  كسيكه زوجه اى كمتر از نه سال دارد، وطى او براى وى جايز نيست چه اينكه زوجه دائمى باشد، و چه منقطع، و اما ساير كام گيريها از قبيل لمس بشهوت و آغوش گرفتن و تفخيذ(4) اشكال ندارد هر چند شيرخواره باشد…