پست اینستاگرام پدر ژینا(مهسا)امینیی نیست

سالگرد مرگ مهسا امینی

پست اینستاگرام پدر ژینا(مهسا)امینی

به نام یزدان دادگر

هم میهنان ارجمند،خواهران و برادران گرامی ماخانواده ژینا مانند هرخانواده ی داغدیده ای،در سالیاد شهادت فرزند دلبندمان ژینا(مهسا) برمزار آن عزیز سفر کرده گرد هم آمده ومراسم سنتی و مذهبی سالگرد را برگزارمیکنیم.