دستهسری کتاب‌های سه‌پنج

در آغوش پیراهنم بودی

لذتی که در عشقهای پنهانی هست، در عشقهای دیگر نیست. وقتی عاشق می‌شوی جهان را کوچکتر از همیشه می‌بینی.ادبیات عاشقی است. عشق، ادبیات را می‌سازد و نفس می‌دهد به نوشتن. از بیداری می‌پراندمان به بودن. نبض بی‌پایانِ کلمه است. خواب را به پرسیدن از تن می‌برد و بعد بی‌صدا ما را میان مچاله کردن‌‌ رها می‌کند. از عاشق شدن بیژن الهی به غزاله علیزاده بنویسم یا از احمد شاملو به آیدا؟ عشق جلال را چه کنم به سیمین؟ .

حواشی ی مخفی/ هوتن نجات

نشر الکترونیکی سه پنج منتشر کرد:حواشی ی مخفی/ هوتن نجات مجموعه شعر با مقدمه: اسماعیل نوری علا ناشر:نشر زده در الکترونیک (سه پنج)به سال 1392تیرماه طراح جلد :مرضیه بابائیان عکس روی جلد:رضا دریاکناری شماره کیوسک:پنجاه و دو آماده سازی و نظم صفحات:طاهر علفی .

دانلود فایل پی دی اف سه پنج

دریافت شماره پنجاه و دوم نشریه الکترونیکی سه پنج با آثاری از:ما در خطر بی تفاوتی هستیم / ناما جعفری،در باره ی بی ثمری نوشتن/ پیام فتوحیه پور،شعری از ژان لوک-نانسی فیلسوف پساساختارگرای فرانسوی ترجمه حسین مکی زاده،از هر گوشه ی این تیمارستان/ آزیتا حقیقت جو،کاناپه سیاه / سپهر مساکنی،سلولی / هانیه بختیار،تو خوابت گرفته است/علی آموخته نژاد،بیوگرافی/پروانه ستاری،آشنایی با مولفه های ادبیات داستانی پست مدرن .

خطاب به پروانه ها و چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم؟

نشر الکترونیکی سه پنج منتشر کرد:خطاب به پروانه ها و چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم/ رضا براهنی ناشر:نشر زده در الکترونیک (سه پنج)به سال 1391مهرماه طراح جلد:زهره صفدری شماره کیوسک:سی و شش آماده سازی و نظم صفحات:تکنو گراف سه پنج .