دستهکیوسک کتاب

حواشی ی مخفی/ هوتن نجات

نشر الکترونیکی سه پنج منتشر کرد:حواشی ی مخفی/ هوتن نجات مجموعه شعر با مقدمه: اسماعیل نوری علا ناشر:نشر زده در الکترونیک (سه پنج)به سال 1392تیرماه طراح جلد :مرضیه بابائیان عکس روی جلد:رضا دریاکناری شماره کیوسک:پنجاه و دو آماده سازی و نظم صفحات:طاهر علفی .

دکمه های لباس من هنوز بسته است /اعظم بهرامی

نشر الکترونیکی سه پنج منتشر کرد:دکمه های لباس من هنوز بسته است /اعظم بهرامی مجموعه شعر ناشر:نشر زده در الکترونیک (سه پنج) به سال 1392 تیرماه طراح جلد و صفحه آرایی:مرضیه بابائیان شماره کیوسک:پنجاه و سه آماده سازی و نظم صفحات:تکنوگراف سه پنج .

همه‌ی سیاب‌های عبدل/عباس سلیمی آنگیل

نشر الکترونیکی سه پنج منتشر کرد:همه‌ی سیاب‌های عبدل/عباس سلیمی آنگیل مجموعه شعر ناشر:نشر زده در الکترونیک (سه پنج) به سال 1392 تیرماه طراح جلد و صفحه آرایی:مرضیه بابائیان عکس:رضا دریاکناری شماره کیوسک:پنجاه و چهار آماده سازی و نظم صفحات:تکنوگراف سه پنج .

دانلود فایل پی دی اف سه پنج

دریافت شماره پنجاه و دوم نشریه الکترونیکی سه پنج با آثاری از:ما در خطر بی تفاوتی هستیم / ناما جعفری،در باره ی بی ثمری نوشتن/ پیام فتوحیه پور،شعری از ژان لوک-نانسی فیلسوف پساساختارگرای فرانسوی ترجمه حسین مکی زاده،از هر گوشه ی این تیمارستان/ آزیتا حقیقت جو،کاناپه سیاه / سپهر مساکنی،سلولی / هانیه بختیار،تو خوابت گرفته است/علی آموخته نژاد،بیوگرافی/پروانه ستاری،آشنایی با مولفه های ادبیات داستانی پست مدرن .

خطاب به پروانه ها و چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم؟

نشر الکترونیکی سه پنج منتشر کرد:خطاب به پروانه ها و چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم/ رضا براهنی ناشر:نشر زده در الکترونیک (سه پنج)به سال 1391مهرماه طراح جلد:زهره صفدری شماره کیوسک:سی و شش آماده سازی و نظم صفحات:تکنو گراف سه پنج .

پَرسایش(چندی از یک عاشقانه ی بلند)

علی آدینه از آن دست شاعران ایرانی ست که سکوت کرد و دید و به نوشتن و سرایش ادامه داد.چه آنهای که در دهه هفتاد استفاده کردند در شعرهایشان از شگردهای علی آدینه و چه آنهای که با سکوتش از شعرش دزدیدن و دزدیدن و بعد شدن هفتادی و هفتاد.اما علی آدینه همچنان ادامه ی خودش است ادامه ی علی آدینه .پَرسایش یک شعر بلند است یک شعربه بلندی سکوت آدینه . .