خمینی جاکش در حال نوازش سینه یک عروسک جنسی

محمد رسول‌اف

شاشیدن روی خامنه‌ای و شرکا

آتش این انقلاب روشن روشن است | پادکست

وقتی که شما این ویدئو رو می‌بینید

روی خون

این انقلاب را باید تا پای جان برای گذر از جهل دنبال کرد.