وقتی که شما این ویدئو رو می‌بینید

روی خون

این انقلاب را باید تا پای جان برای گذر از جهل دنبال کرد.

خون با هیچی پاک نمیشه | پادکست

تداوم سرکوب شاعران، نویسندگان و مترجمان