انگشت روی حفره جمجمه | لا روکا

ونوس خفته (جورجونه)

فرسوده بودن بس بیش‌تر از خسته بودن است.

نامه‌ گوستاو کوربه به هنرمندان جوان پاریس

خودم را مثل ویتنام در زمان جنگ احساس می‌کنم.

چهره‌ی هولناک عریان‌

درد اجتناب ناپذیر است، اما رنج | هاروکی موراکامی

ادبیات داستانی رستاخیزی و پسارستاخیزی