چهره‌ی سوم از حکایت این گوشه‌ی نیلی | علی‌مراد فدایی‌نیا

صادق هدایت؛ از کودکی تا مرگ

| غزاله علیزاده | جزیره |

| خواب خون | بهرام صادقی |

| ماهی و جفتش | ابراهیم گلستان |

| داش آکل | صادق هدایت |

| شرق بنفشه | شهریار مندنی پور |

| شب‎های چهارشنبه | آذردخت بهرامی |

| رمی | عباس معروفی |

| سپرده به زمین | بیژن نجدی |