قیافه‌ی علی ابوطالبی وقتی ممد به ممه‌های فاطمه‌زهرا دست میزنه!

فاطمه زهرا وقتی بلال حبشی بات‌پلاگش رو جا میزد.