امروز سالروز درگذشت دلکش است
دلكش (عصمت باقرزاده) كه صداي رسايش او را ستاره آواز ايران كرده بود 11 شهريور 1383 (2 سپتامبر 2004) در 79 سالگي، در يک بيمارستان تهران به مرگ طبيعي درگذشت.ترانه”بردی از یادم“را با صدای دلکش و ویگن به گوش هایتان بسپارید،ترديد ندارم که اين ترانه ، بهترين و ماندگارترين ترانه دوصدائی است . اگرچه بيش از چهل سال از اجرای آن گذشته ، اماهرگز از تازگی و جذابيت آن کاسته نشده است . درود بر روان پاک دو اسطوره موسيقی ايرانی ويگن ودلکش. 
http://i11.tinypic.com/8e9meyv.jpg