خمینی جاکش در حال نوازش سینه یک عروسک جنسی

محمد رسول‌اف

شاشیدن روی خامنه‌ای و شرکا

تداوم سرکوب شاعران، نویسندگان و مترجمان