دسته: سیدعلی صالحی

  • چرا سیدعلی صالحی خواست حذف شود؟

    چند سال پیش هنگام اعلام نهایی نام من برای جایزه‌ای به نام «نیما» هم گفتم، دردها و دغدغه‌های اجتماعی – لااقل از منظر شاعر مستقلی مثل راوی «عاشقه‌های بعد از گرگ» – جایزه و تشویق و این شکل از دل‌خوشی‌های پنج‌روزه نیست و حرف دیگر من این است که متولی نظارت بر کتاب نمی‌تواند خود…

    Continue reading