به خاطر همین ترس بی‌معنی است که ما داریم هلاک میشیم | ماکسیم گورکی

عزیزم، عمرم، شکنجه جانم

سونات اشباح | آوگوست استریندبری

آنکه حقیقت را نمی‌داند، نادان است اما آنکه حقیقت را می‌داند و آن را انکار می‌کند تبهکار است. | برتولت برشت

در انتظار گودو

هیچ چیز افتضاح تر، توهین کننده تر، و افسرده کننده تر از ابتذال وجود ندارد

ماجرای آلما یا آفتاب‌پرست چوپان

هارولد پینتر | درد خفیف

اسلاومیر مروژک | استریپ تیز