یادداشت‌هایی از یک جزیره

بالاترین اُرگاسم مرگ است.

ما درهم‌شکستگانی بودیم، اگر فقط فرد موردنظر کشور را ترک می‌کرد، بقیه می‌توانستند بمانند.

دست‌مایه‌ها | آلیس مونرو

سِدى | نسيم خاکسار

دزد معمولی | دزد سیاسی | دزد مذهبی

سفر به انتهای شب

نامه به صادق هدایت از نیما یوشیج 

| جمعه‌ها | شيوا ارسطويی |