نامه‌های صادق هدايت به حسن شهیدنورایی

یادداشت‌هایی از یک جزیره

بالاترین اُرگاسم مرگ است.

ما درهم‌شکستگانی بودیم، اگر فقط فرد موردنظر کشور را ترک می‌کرد، بقیه می‌توانستند بمانند.

دست‌مایه‌ها | آلیس مونرو

سِدى | نسیم خاکسار

دزد معمولی | دزد سیاسی | دزد مذهبی

| هی‌هی‌، جبلی‌، قُم‌ قُم‌ | رضا دانشور |

| با گارد باز | حسین سناپور |