سِدى | نسيم خاکسار

یک روز مانده به عید پاک | زویا پیرزاد

آن روي ديگر | اميرحسن چهل تن

از “دفترهای دوکا” | شهروز رشید

ذوب شده | عباس معروفی

نامه به صادق هدایت از نیما یوشیج