سِدى | نسيم خاکسار

یک روز مانده به عید پاک | زویا پیرزاد

آوی | عدنان غُریفی

تابستان همان سال | ناصر تقوايی

من و سهراب دریابندری | نجف دریابندری

| ننویس تا ننویسم | یارعلی پورمقدم |