سِدى | نسيم خاکسار

| جمعه‌ها | شيوا ارسطويی |

اتاقی، خیالی | سودابه اشرفی

لكه‌ها | زويا پيرزاد

ضمير اول | ليلا صادقی

آبیدر | علی اشرف درویشیان

اتاق پر غبار  | اصغر عبداللهی

خون ريزی در بيوه خانه | سهیل زمانی