اسلاومیر مروژک | استریپ تیز

تئاتر ابزورد

شاه اوبو

برهنه از پله پایین می‌آید، شماره ۲

ملاقات بانوی سالخورده

بهترین بابای دنیا

آونگ خاطره های ما

شب هزارویکُم | بهرام بیضایی

فاجعه، نمايشنامه | ساموئل بكت | فارسى: صفدر تقی‌زاده