ماجرای آلما یا آفتاب‌پرست چوپان

هارولد پینتر | درد خفیف

اسلاومیر مروژک | استریپ تیز

تئاتر ابزورد

شاه اوبو

بعدازظهر یک‌شنبه در جزیره گراند ژات

دانائه | گوستاو کلیمت

والی | اگون شیله

دوشیزگان آوینیون

برهنه از پله پایین می‌آید، شماره ۲