شصت و يک سوره از توراتِ تن | ناما جعفری

دُوْری | بتول عزیزپور

| شقیقه‌ی سرخ لیلی | از کتاب: نمک و حرکت ورید | پرویز اسلام‌پور

سوگنامه‌ی سال‌های ممنوع | محمدرضا اصلانی

| مُسری | مجموعه شعر | الهام حیدری