روی خون

شفاعت زن در عرشه کشتی

پرتره شخصی بین ساعت و رختخواب

فراواقع‌گرایی

اینک انسان (هیرونیموس بوش)

پانورامای ایران؛ نقاشی‌های پاول پیاستسکی

ساندرو بوتیچلی | پرتره مردی با مدال کوزیموی کبیر

مرگ آدونیس

يوديت در حال بريدن سر هولوفرنز | اوراتسیو جنتیلسکی