زنی با جوراب‌های سفید | گوستاو کوربه

ویکتورین مورنت | مدلی برهنه در چمنزار

در این دنیای ابر اندود | عکاسی از محمدرضا پهلوی تا مرلین مونرو و آلبر کامو، هانری کارتیه-برسون

وهم‌آلودِ، لیوانی پُر از الکل | ادگار دگا

چهره زن، پرندگان و ماهیان در حال نواختن تن

چرخهٔ بدن در دل‌وایانه گستاخانه برهنگی

کوبیسم | دختر با ماندولین

برهنه بر روی پُشتی آبی

برهنگی بدون اروتیسم