مجموعه شعر فریادشیری
(برنده سومین دوره شعر امروز ایران کارنامه)

 

چقدر كوچك به نظر مي‌رسد تهران 78
براي منِ دهاتي
كه از هر كجايش مي‌توانم
با يك بليت
خودم را برسانم به «انقلاب»
و اتوبوس‌هايي كه
سر از پاي گشاد «آزادي» در مي‌آورند
اين كه امروز
تهران را مثل كف دستم مي‌شناسم