آخوندها اینها رو ازتون مخفی میکنن اما من بهتون میگم.

علی بخاطر رابطه جنسی محمد و فاطمه از فاطمه متنفر بود، دلیل فحاشیهای علی به زنها در نهج‌البلاغه نفرتش از فاطمه بود.

اختلاف سنی فاطمه و خدیجه ۶۰ سال بود و تو اون سن زنها یائسه هستن. فاطمه در واقع دخترخوانده خدیجه بود که بعد از مرگ خدیجه از کودکی مورد سوءاستفاده جنسی محمد قرار گرفت.(فیلم لولیتا رو دیدید؟!)

فاطمه حمایت کامل محمد رو داشت و تا زمانی که محمد زنده بود اجازه نمیداد علی زن دیگه‌ای بگیره.
بعد از اینکه محمد مرد، علی فقط به امید تصاحب باغستان بزرگ و گرانقیمت فدک، فاطمه رو نگهداشت اما چون فاطمه دختر واقعی محمد نبود فدک بهش به ارث نرسید و دیگه نگهداشتن فاطمه برای علی صرف نداشت.
علی فاطمه رو شبانه به قتل میرسونه و برای اینکه ماجرا افشا نشه جنازه‌ش رو شبانه و مخفیانه در یک جای ناشناس دفن میکنه.
عزاداری علی برای فاطمه دروغه، سه تا هفت روز بعد از قتل فاطمه علی مجددا ازدواج میکنه و بعدها از دهها زن و کنیز صاحب ۳۸ تا بچه میشه.
که اسم سه پسرش رو برای خایه‌مالی خلفا «ابوبکر و عمر و عثمان» میذاره که هرسه تاشون تو کربلا کشته میشن اما آخوندها اسمشون رو سانسور میکنند تا شما نفهمید علی خودش سنی بود و عاشق خلفا و فکر کنید حسین فقط عباس رو داشت.

تمام داستان حمله به خانه علی و لای در موندن فاطمه دروغ و جعلیه و برای مخفی کردن جنایت علی و انکار رابطه نزدیک علی با خلفای سه گانه بوده.
پشماتون ریخت؟!