فرانک زاپا خواننده ، آهنگ ساز ، گیتاریست، یکی از نوابغ و نوآوران دنیای موزیک میباشد. او در سال 1940 در بالتمور آمریکا بدنیا آمد و در سال 1993 بعلت بیماری سرطان در گذشت . موزیک او از درون آزمایشگاهی نواخته میشد که نوع آوری در موزیک رسالت اصلی آن بود . بسیاری معتقدند که فرانک زاپا بدون آنکه متوجه باشد سبک راپ را در سالهای اواخر 60 و اوایل 70 بوجود آورد . زاپا تقریبا در تمامی سبک های موزیک آهنگ ساخت و در سالهای آخر عمرش برای ارکستر های کلاسیک موزیک مینوشت . اشعار او نگاهی انتقادی تند به سیستم اجتماعی آمریکا و رهبران سیاسی آن دارد . زبان او برای قشر کنسرواتیوامریکائی زبانی بسیار تلخ و تابو شکنانه بود.