هیچکس – ما ادامه داریم

Hichkas · Ma Edame Darim

هیچکس – ما ادامه داریم

شعر، اجرا، آهنگسازی: هیچکس

قسمت ۱

گفت ما ادامه داریم
هیچوقت ما رو حذف نمی‌شه کرد
به رنگین‌کمون سنگ نمی‌شه زد
می‌رسه پایان شب، سپیده دم
به زور قلب‌ها رو فتح نمی‌شه کرد

زخم‌هایی که می‌شونیم، به عمق فکرن
به عمق نکبت
نسیم آزادی گفت به دریای خون که «تعظیم کن جلوی ملت»
شد موج نفرت
خرچنگ پرچم رو می‌کشیم تو عمق ذلت

سازهای مخالف به سلیقه‌ی دشمن کوک نمی‌شن
ما مجوز نمی‌گیریم
انقلاب‌ها با شرط و شروط نمی‌شن
و ما ادامه داریم
تا وقتی ترانه‌های انقلاب خونده می‌شن

با سرنخ جنایت‌ها لب‌ها دوخته می‌شن 
و بوسه‌ها طعم خون می‌دن
اشک‌هامون گوله می‌شن
چون سرهای قطع شده هیچوقت خوب نمی‌شن

ما ادامه داریم
این روزها هیچوقت از یاد نمی‌ره
مبارزی که پنجره تو اتاق کشیده 
تا نور امید اشکها رو بخار کنه و آیینه‌ی دق رو بخار بگیره
و روش بنویسیم «مرگ بر ظلمات»
شغال بمی‌ره

ما ادامه داریم
تا وقتی دیگه دشمن ادامه نمی‌ده 
و گره‌ی کور طناب دار سقوط نظام رو ببینه 
و از پشت‌بوم بیت جنازه بریزه

ما ادامه داریم
جنگ بین ما و اون‌ها جنگ خیر و شره
خوب و بد
نور و تاریکی
روز و شب
صدای توپ جنگ
«بوم»
ریخت خون و نفت
جوره بوم و رنگ
درد می‌کشیم
قلم پا شکسته
پر می‌کشیم
ادامه داریم

تیک تیک بمب‌های ساعتی نبض جنگن 
و تا وقتی قاتل‌هامون تو کتاب‌هان، درس‌ها همه جبرن
چند تا رو با خودمون می‌بریم قبل رفتن
براندازیم
حرف آخر، حرف اول

حرف آخر، حرف اول

ادامه داریم
ما ادامه داریم
ما ادامه داریم
ادامه داریم
ما ادامه داریم
ما ادامه داریم

قسمت ۲

ما ادامه داریم
برای امروز
برای فردا
بدون ترس از بیان ترس‌ها
توان ایستادگی، توان فریاد
با تمام وجودمون، تمام زخم‌ها

ما ادامه داریم
این یه عهده
یه تهدید
تسمه‌ی چرخ خشونت یه تسبیح
یه واقعه‌اس
یه تصمیم

ما ادامه داریم
چشمی که توی کوچه گم شده
بین ما ترک خون خشک شده
تا فتح قله‌های پیروزی پشت ابرای شیمیایی
یه کوه گم شده

ما ادامه داریم
برای آخرین بار
برای اولین
برای بیشترین
برای کم‌ترین
شیرهای شهریم جلو سگ‌های رهبری

ما ادامه داریم
هنوز پابرجا
هنوز استوار
از کلمه پر می‌شن خشاب جمله‌ها
وسط رگباریم
وسط شعله‌ها
به یاد کشته‌ها
زنده بودن جرم ما

ما ادامه داریم
تا آخرین نفس
آخرین قدم
تا اینکه بشکنه آخرین قفس
قسم به اولین و آخرین وطن

که ما ادامه داریم
تا انقلاب شراره
صلح‌جویی واسه برده افتخاری نداره
به مادرم بگین که چشم به راه نباشه
تا پرچم رو سیمرغ به اهتزاز درآره

ما ادامه داریم 
مثل بارون می‌باریم
بال و پر می‌گیریم
برق چشم‌های راسخ
رعد سیلی
به هیچی تن نمی‌دیم
اومدیم فقط ایران رو پس بگیریم

تا آخرین شهر
آخرین کوچه
سالیان سال این خاک اسیر بوده
فراری می‌دیم دشمن رو از آخرین لونه
تا آخرین روستا
آخرین خونه

ما ادامه داریم
این انتقام شیرهاست
خستگی راه و تکیه‌گاه ایمان
گوش کن
صدای انقلاب شیواست
زنده باد آزادی
زنده باد ایران