لق اخطار | کلام: رُک

Rok · Laghe Ekhtar [Prod. Chang]

لق اخطار
کلام: رُک
آهنگ: چنگ
میکس و مسترینگ: مطرب
١ آبان ١۴٠٢
———————————-
بخش اول
لا انگشتامی جا کلیدی
گشنه ای برا پاچه گیری
تو خفا می‌بلعمت انگل
میشه پاره پیرهن تنت و چفیت

باس وصول شه طلب ما
من تخمامو گذاشتم صدقه راه
شما بپا دستات نلرزه
پیش کشت بگی فلکه پا

همه رد میشن زیر تیغ رپم
طفل شیرخوار تا پیر محل
برا زدنتون کشیدم از پیله سرک
منو اینطوری بار آورد گیر غلط

لباس شخصی سپاه هر چی
کف گیر میخوره یجا ته دیگ
هند که سهله
باس بیارین امام از چین

قدر ترسی میاری دست به کمر
انتحاری لفظ میام رو قلب خطر
مژده گونی بزار برا دست چپم
خرج میندازه برات قد حرم

زبونم دفن‌ِ زیر خاکستر
شعلشو میکشم من پا بیرق
شَکو کاشتین پا چهرم
تو گورم میگامتون تا زندم

همخوان
لق اخطار
من میشم با تهدید تحریک
در میاد خرجیم از جیب
نمیشه بهم تزریق از دین (۲)

بخش دوم
کشیدم بیرون از جایی
راه برگشت نداشت اللهی
میگفتن این از ما نی
من پی رپ اونا پی مداحی

امیر تیم نمیشد با تیم خلخالی
با اینکه زیر پرس بود سینه چندسالی
نگاها روم بیشتر از جیب زنجانی
حتی کعبم بشی زیر پرگاری

اینه ماهیت حوزه و حوزوی
یه مشت عشق روضه و خودزنی
بی اشتیاق بینشون بری لو نری
مخبرا رو میکنه قم خرید

منو در نکردن کردم خودم ترک
به دهن بز اخفش میدم لغت تلخ
جایی من رد شم میشه گسل سبز
بگو عمامه درآرن بلند شن

کجا حاجی هنوز داریم کار باهم
باید شاخ به شاخ شیم رو راه آهن
امشو شبشه میزنیم شام با هم
قدر ده سال دارم آمار کارنامت

میگن یکی شده قاضی یکی امام جمعه
میگن انقدر گنده شده شده سپاه تخمش
بپا بغلت نیفته خشاب لختش
هر جایی فک نزن حجاب عرفه

همخوان
لق اخطار
من میشم با تهدید تحریک
در میاد خرجیم از جیب
نمیشه بهم تزریق از دین(۲)

بخش سوم
یکی شفا بگیره میگین بیست تا مسجد
بچه هایی کور شدن چرا نیست لا حرفت
چیه میترسی بشی خلع لباس
تو لال بمون من میخونم کر شه نظام

کل هنرتون دوتا چیز
عمامه بخوره رو سر یا رو پا پیچ
دشداشت میشه خوراک تیر
سر نفس کشیدن میشین سوال پیچ

اینجا فتوا متوا ملاک نی
پامون کرده تو رکاب گیر
شعارا روی دیوار شاه بیتن
میشن شعرای کف بیت خایه فنگ

انقلاب میشه بالغ تر
بچه طلبه  طالب امر
این پیریا سقط میشن خاطر جمع
ایرونی داده آمپر رد

عمرا بشه طاقتم طاق ایرونی نمیگذره راحت از خاک
عمرا بشه طاقتم طاق ایرونی نمیگذره راحت از خاک
عمرا بشه طاقتم طاق ایرونی نمیگذره راحت از خاک
رگ گردنِ فاصلم بات میدم نذری پخش کنن لایه حلوات

همخوان 
لق اخطار
من میشم با تهدید تحریک
در میاد خرجیم از جیب
نمیشه بهم تزریق از دین(۲)

رُک
بپا نشه عبات سرخ زکات خور
به وسعت وادی السلام قراره بشه مزار پر
از آسمون کویر گرفته شهاب گُر