به رنج‌های مردمی توجه کن که نزدیک ِ تو هستند

دیدگاهتان را بنویسید