دهن تو هم بوی اسپرم میده.

میا خلیفه( بازیگر لبنانی-آمریکایی فیلم های پورن) در رودررویی با یک بانوی ایرانی یهودی که مودبانه می گوید “آم اسرائیل خای(مردم اسرائیل زنده هستند)”. در حالی که این ستاره پورن آشغال مانند یک بچه شیرخواره رفتار می کند و بیشتر از این هم انتظار نمیرفت.

Mia Khalifa

میا خلیفه در حال لذت بردن از آب کیر

تمام آب کیر در دهان میا خلیفه