خار در کونِ پیرمرد بینوا کرده‌اند و با افتخار عکس گرفته‌اند. زمان قاجار. رضاشاه ایران را از چنین روزگار سیاهی برکشید…

اینهمه سال عکسهای قاجار مخفی بود ویه گوشه خاک میخورد.مراقب بودن عکسی درنیاد،منتشر نشه.حق داشتن.چون مردم میگفتن،پهلوی چه ناممکنی رو ممکن کرد.چجوری از اون آدمهای داغون توعکسا ،دانشجوی کروات زده فرنگ رفته ساخت.چجوری ازاون خیابون و ساختمونا،شهر درست کرد.

دیدگاهتان را بنویسید