یه مشت مریض جنسی تسبیح بدست با یه من ریش و سنت اسلامی پیامبرشان

عكس وحشتناكى كه به تازگى وايرال شده است. مرد پلشت مسلمان در شهر مشهد با ديدن دختر بچه ای شروع به خود ارضايي و استمنا ميكند… دخترك از تعجب ماتش برده و نميداند چه خبر است… واقعيت ديگرى از عواقب تفكرات اسلامى در قاب دوربين شكار ميشود: وقتى پيامبر دينت متجاوز و بيمار جنسى باشد…