بر اساس کتب و فرمایشات بزرگان چسلام، زنان مومنه‌ای که همانند تصویر زیر خود را اینگونه نپوشانند در روز قیامت از موی خود آویزان می‌شوند و گوشت بدن خود را میخورند.

امیرالمومنین علی (سگ‌کش) میفرماید : روزی من و فاطمه به محضر پیامبر (کصخل و بچه‌باز) رسیدیم، ایشان را گریان و محزون دیدیم. سوال کردیم یا رسول الله چرا محزون و گریانید؟!

حضرت نالان، نالیده : ای خاک دو عالم بر سرت علی، دیشب که داشتم ترتیب براق را می‌دادم یکهو خر زبان بسته پر کشید و مرا کون برهنه به معراج برد! در معراج زنانی از اُمتم را در عذابی وحشتناک دیدم. مشاهده و یادآوری آن صحنه موجب شد که بَبُویم افسرده کردآ-یه و برایم ناگوار و متأثر کننده شود.

عمام علی پرسید حالا چی دیدی؟

رسولولا گفت: مادرت را دیدم که به موهایش آویزان شده بود و مغز سرش می‌جوشید، جرم او این بود که در دنیا موهای سرش را از نامحرمان نمی‌پوشانید و توی کره خر را حرام حرام حامله شد.

خواهرت «جمانه» را هم دیدم که داشت گوشت بدن خود را می‌خورد و خواهر دیگرت «ام‌هانی» بدن خود را با قیچی‌های آتشین قطعه قطعه می‌نمود. جرم آنها این بود که در برابر نامحرمان آرایش کرده و کص و کون خود را برای نامحرمان آشکار نموده و به جندگی می پرداختند و…

در این لحظه که عمام علی مثل خیار خشکش زده بود گفت، جاکش، بهت میگم کمتر کون این حیوان بگذار تا حال به حالی نشی!

منبع: (بحار الانوار، ج۸، ص ۳۰۹) با اندکی ویرایش