حکایت آن پدری که لای پستانهای دخترش را می‌بوسید و می‌لیسید ..

چسلمانان عرزشی و شیعه‌سان اگر میخواهید فحش بدهید لطفن به نویسنده و گوینده احادیث یعنی داوود احمدی و عمام صارق ع (انتشارات صلوات قم ۱۳۸۸) حواله نمایید! عمام صارق میگوید:

عایشه از روی حسادت گفت: ممل، می‌بینم دهان فاطمه را زیاد میبوسی و زبانت را در حلقومش فرو میکنی، و بعدش هم ممه‌هایش را میمکی، خجالت نمی‌کشی؟. ممل که دست پاچه شده بود گفت: نه عروسک کوچولوی من، فقط مشتاق بهشت که می‌شوم هوس میکنم دهان فاطمه را ببوسم و زبانم یکهو در دهانش سُر میخورد. من از فاطمه بوی بهشت را استشمام می‌کنم و در ممه‌هایش بوی شجرہ طوبا را می‌یابم، زیرا او دختربچه‌ای آسمانی است!!

دقیقن همین روایت در کتاب اعلام_الوری نوشته عالم بزرگ شیعه‌سانان یعنی شیخ صدوق صفحه ۲۹۹ نیز آمده است. واقعن چسلمانان شیعه‌سان شرم نمیکنید که این احادیث را میخوانید و کماکان از یک بیمار جنسی پیروی میکنید؟ حالا بماند که این جاکش به سکس و خوابیدن با عایشه ۷ ساله مشهور است، بلکه مثل خروس شب و روز به زن‌های زیادی می‌پرید و در این بین به زن پسر خوانده خودش هم به بهانه اینکه خوش کصو و گوشت است رحم نکرده است!

نکته قابل توجه این حدیث وقتی که عایشه مچ شوگر ددی خودش را گرفته، مغلطه و مصادره به مطلوب شخص جاکشش است که خواسته دهن عایشه را ببندد. محمد به عایشه می گوید: بله، هرگاه مشتاق بهشت میشوم دهان فاطمه را میبوسم و زبان در دهانش میگذارم… پرسش اینجاست که کدام پدر جاکشی در کدام فرهنگ و تمدنی، با گذاشتن زبانش در دهان يك كودك، او را میبوید؟ جناب محمد که با الاغ بالدار مبارکشان به معراج می‌رفتند و هر دم هوس بهشت میکردند و جبرئیل ایشان را با خود به بهشت می‌برد، چه نیازی داشت که برای استشمام بوی بهشت، زبان را تا ته توی حلقوم دختر بينوا کند؟ آیا پیامبر بیناموس و بچه‌باز نمی‌توانست در یکی از سفرهای فضائی‌اش به بهشت، از الله مدينه طلب یک شیشه عطر بهشتی بکند تا دست به چنین عمل شرم آوری نزند؟

در خصوص میک زدن ممه‌های فاطمه هم این حدیث در کتاب کشف الغمه اربلی در جلد دوم ص ۹۵ آمده است!

میگه: رسولولا وقتی بیخوابی به سرش میزد، آنقدر ممه‌های فاطمه را میک میزد تا خوابش ببرد و همانجا صورت بر پستان فاطمه می‌خوابید(عجب دیوثی) میگن این جاکش از بس ممه‌های فاطمه را میک زده بود که پستانهای فاطمه در سن ۹ سالگی اندازه پستانهای گاو هلشتاین بود!

عکس، تصویر بانوی دو عالم که از ترکیه خریداری شده و در موزه‌ای در فرانسه نگهداری میشود!