سوراخ موش از توماج صالحی

Toomaj · Soorakh Moosh

نام اثر: سوراخ موش

کلام و اجرا: توماج

ضرب آهنگ: بهزاد

تصویر: افراسیاب

تدوین: ژوبین

اگه دیدی درد مردم رو ولی چشماتو بستی
ظلمِ به مظلوم رو دیدی و از کنارش رفتی
اگه از ترس یا واسه منفعتت خدعه کردی
تو هم همدست ظالم هستی، تو هم مجرم هستی
اگه خودتو به خواب زدی وقتی که خونها رو میریختن
گرفتار کسبتی وقتی جون جوونها رو می‌گیرن
اگه وسط بازی یا وسط بودی و گفتی سیاست چی هست
بدون رای سفید نداریم بی‌طرف نداره این جنگ
اگه دست رو چشمات گذاشتی دستات خونی‌ان
خائنی اگه تریبون داری و حرفات بو میدن
دوری از وطن و دوربینای ما کم سو نیستن
یادت باشه کثافتای پشت ابر لو میرن
اگه سرپوش گذاشتی رو قتل تو هم قاتلی
واسه پوشوندن جنایت باید رو خون راه بری
بدونِ ماله کشیدنِ تو این سیستم کامل نیست
ایران انقدر زندان داره که همتون جا بشین

ژورنالیست بازاری مخبر دو زاری
هنرمند درباری سوراخ موش بخر
مامور معذور از بالا دستور
جلادِ مجبور سوراخ موش بخر
سوپاپ اطمینان منصوبِ بی‌اختیار
اصلاح طلبِ حزب باد سوراخ موش بخر
صادراتی نایاکی زیر و رو کش چارتایی
بده هرچی دلار داری سوراخ موش بخر

چه هنرمندی که خبر از نون بُری نداری
شاشیدم به اسکارت اگه مردمی نباشی
پاره میکنم کلافت رو که دیگه چرند نبافی
چه شهابِ دولتی باشی چه اصغر فرهادی
چه بازیکنِ حکومتی و چفیه لیسی
چه بازیگرِ صادراتی و الهه هیکسی
شما خودفروشِ پولین هرزه‌ی مقامِ فیکسین
حیف زالو جیره‌خورا شما از خلایق نیستین
لاشی کارون با آبِ معدنی که پر نمیشه
خوزستان ژتون نمی‌خواد صاحبِ کل میزه
آزادی گرونه؟ باشه آزاده کشته میده
یادتون باشه خون فقط با خون شسته میشه
تیر بزن از پشتِ سر بکش تشنه‌ها رو
به قتلِ حق‌خواهِ نا مسلح افتخار کن
بیرون مرز به جنایت بزن رنگ و لعاب رو
بگیر از من مژده‌ی فردا و تقاص رو

ژورنالیست بازاری مخبر دو زاری
هنرمند درباری سوراخ موش بخر
مامور معذور از بالا دستور
جلادِ مجبور سوراخ موش بخر
سوپاپ اطمینان منصوبِ بی‌اختیار
اصلاح طلبِ حزب باد سوراخ موش بخر
صادراتی نایاکی زیر و رو کش چارتایی
بده هرچی دلار داری سوراخ موش بخر

منتظر ناجی نباش خبری تو راه نیست
نجات دهنده خودتی خودت قهرمانی
من و تو اگه ما بشیم… بیکرانیم
ما منجیِ زمانه‌ایم امامِ زمانیم

دیدگاهتان را بنویسید