هشدار، کائنات در کمین شماست 

درباره جمله منتسب به محمدمهدی کرمی عزیز: هشدار، کائنات در کمین شماست 

دیدگاهتان را بنویسید