برچسب: آلت تناسلی

  • خودآزاری به مثابه هنر

    خودآزاری به مثابه هنر

    پیوتر پاولنسکی در میدان سرخ مسکو٬ مقابل چشم عابران پیاده وحشت‌زده٬ پوست بیضه‌های خود را به سنگ فرش میدان میخ کرد. دولت٬ کشور را به یک زندان بزرگ تبدیل کرده است٬ پول مردم را می‌دزدد تا با کمک آن دستگاه پلیس و سایر ساختارهای ظالمانه را غنی کند و جامعه نیز به دولت این اجازه…

    Continue reading