برچسب: آلمان نازی

 • آخرین نفس‌های هيتلر چگونه گذشت.

  برای ساکنان پناهگاه زیرزمینی خصوصی هیتلر خبری ناخوشایندتر از این نمی توانست وجود داشته باشد، ارتش شوروی با چنان سرعتی در حال پیشرفت بود که حالا چند صد متری بیشتر با حصار محوطه پناهگاه فاصله نداشت. ایستگاه راه آهن اشلیتزشر در همان حوالی قبلا اشغال شده بود. تیرگارتن هم دست شوروی بود و تونل وس…

  Continue reading

 • تا تو به آن‌جا برسی، آن‌جا دیگر آن‌جا نیست.

  تا تو به آن‌جا برسی، آن‌جا دیگر آن‌جا نیست.

    «گل سرخ است یک گل سرخی، یک گل سرخ، یک گل سرخ است.» گرترود استاین (Gertrude Stein) در شهر پیتسبرگ کنونی در شرق آمریکا زاده شد. پدر و مادرش یهودیان آلمانی‌تبار بودند و برای او و چهار خواهر و برادرش ارث هنگفتی به جای گذاشتند. ۱۷ ساله بود که پدر و مادرش را از…

  Continue reading